Index

Anglesey

Aberffraw Ffynnon Bryn Fendigaid
Aberffraw Ffynnon Beuno
Cerrigceinwen Ffynnon Cerrigceinwen
Clorach Ffynhonnau Seiriol and Cybi
Llanallgo Ffynnon Allgo
Llanbadrig Ffynnon Badrig
Llanddwyn Ffynnon Dwynwen and Ffynnon y Sais
Llaneilian Ffynnon Eilian
Llanfihangel Din Sylwy unnamed – possible Ffynnon Mihangel
Llanddona Ffynnon Oer
Llaniestyn Ffynnon Iestyn
Penmon St Seiriol
Penmynydd Ffynnon Redifael
Penrhoslligwy Ffynnon Parc Mawr, Boston Sulphur Well
Rhoscolyn St Gwenfaen

Conwy

Capel Garmon Ffynnon Armon
Cerrigydrudion St Mary Magdalene
Cerrigydrudion Ffynnon Ifan
Llanbedr-y-cennin Ffynnon Bedr
Llaneilian yn Rhos Ffynnon Elian
Llandrillo yn Rhos – Rhos on Sea St Trillo
Llandudno Ffynnon Dudno
Llandudno Ffynnon Sadwrn
Llanfairfechan Ffynnon Fair
Llanfihangel Glyn Mythyr Ffynnon y Saint
Llangernyw St Digain
Llangelynin St Celynin
Llangelynin Ffynnon Gwynwy
Llangwstenin Llangystennin
Llanrhos Ffynnon Fair
Llanrwst Ffynnon Newydd
Llansannan Ffynnon Drillo
Llysfaen St Cynfran
Ysbyty Ifan Ffynnon Eidda

Denbighshire

Cefn Meiriadog St Mary (Ffynnon Fair)
Corwen Ffynnon Sulien
Cwm Ffynnon Asa
Cwm Ffynnon Bwbach
Cwm Ffynnon Cilhaul
Cwm Vicarage Spring (Ffynnon Fael y Sulien)
Denbigh Ffynnon Farchell
Derwen Ffynnon Sara
Henllan Ffynnon Wen
Henllan Ffynnon Sadwrn
Henllan Ffynnon Meirchion
Llanarmon yn Ial St Garmon
Llandegla St Tegla
Llangollen St Collen
Llanrhaeadr St Dyfnog
Llansansior Ffynnon Gemig
Meliden St Mary / St Melyd
Rhuddlan Ffynnon Fair, Bodrhyddan
Nantglyn St Mordeyrn

Flintshire

Bodfari Ffynnon Ddeier
Caerwys St Michael
Caerwys Ffynnon Wyryd
Cilcain Ffynnon Leinw
Cilcain St Michael
Gwaenysgor  Ffynnon Wen
Gwernaffield Deborah’s well
Halkyn Ffynnon Fair
Holywell St Winefride’s Well
Holywell St Beuno’s Well
Mold Goblins Well
Nannerch Ffynnon Sarah
Trermeirchiobn Ffynnon Beuno
Whitford Ffynnon Oswald
Ysceifiog Ffynnon Fair

Gwynedd

Aberdaron Ffynnon Armon
Aberdaron Ffynnon Ddwrdan
Aberdaron Ffynnon Fair
Aberdaron Ffynnon Saint
Aberdesach Ffynnon Digwg
Aberech Ffynnon Cawdraf
Aberech Ffynnon Gadfarch
Bardsey Island Ffynnon Corn
Bala Ffynnon Beuno
Bryncroes Ffynnon Cefn Lleithfan
Bryncroes Ffynnon Fair
Carnguwch Ffynnon Sanctiadd
Clynnog Fawr Ffynnon Beuno
Criccieth Ffynnon Saint
Dolgellau Ffynnon Fair
Dolwyddelan Ffynnon Elen
Dolwyddelan Ffynnon Fihangel
Ffestiniog Ffynnon Fihangel
Llanaber Ffynnon Oledd
Llanaelhaearn Ffynnon Aelhaearn
Llanbedrog Ffynnon Fair
Llandecwyn ffynnon Decwyn
Llanddeiniolen Ffynnon Gegin Arthur
Llandudwen Ffynnon Dudwen
Llandwrog Ffynnon Edliw
Llanengan Ffynnon Engan
Llanenddwyn Ffynnon Enddwyn
Llanfaglan Ffynnon Faglan
Llanfair Ffynnon Fair
Llanfair-is-gaer Ffynnon Fair
Llanfor Ffynnon Ddeiniol
Llangybi Ffynnon Gybi
Llanlechid Ffynnon Llechid
Llanlyfni Ffynnon Rhedyw
Llanwnda Ffynnon Beuno
Maentwrog Ffynnon Fair
Mynytho Ffynnon Fyw
Mynytho Ffynnon Arian
Mynytho Ffynnon Saethon
Mynytho Ffynnon Sarff
Nant Peris Ffynnon Beris
Nefyn Ffynnon Fair
Penmorfa Ffynnon Beuno
Pistyll Ffynnon Sanctaidd
Rhiw Ffynnon Aelrhiw
Rhiw Ffynnon Saint

Wrexham

Broughton Ffynnon Ddeuno
Gresford All Saints Well / St Catherine’s Well
Hamner St Chads
Hope Ffynnon Barris and Ffynnon Gyngar
Rossett St Peter
Whitewell White Well

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s